content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ספירת נידה וטהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

רציתי לדעת האם אפשר לטבול כבר ביום ה12 אחרי בדיקה של 7 נקיים

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אשה אמורה לעשות הפסק טהרה ביום הרביעי או החמישי (תלוי במנהג) לתחילת הוסת, לאחר מכן סופרת 7 נקיים. כך שיוצא שסך הימים 11-12 עד לטבילה.

hodyaorkaby1@.gmail