content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

את ההפסק טהרה אני צריכה לעשות לפני השקיעה או בין השקיעה לצאת הכוכבים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הפסק יש לסיים לפני שקיעה. מוך דחוק יש לעשות מלפני השקיעה ועד לאחר צאת הכוכבים.