content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

אחרי לידה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני אחרי לידה ראשונה ושחכתי איך ומתי מתחילים לעשות עדי בדיקה כמה ימים צריך לחכות או איך שנגמר המחזור פשוט מתחילים? ואיך מחשבים את שבעת ימי הנקיים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כאשר נגמר המחזור, או הדימומים לאחר הלידה, יש לעשות בדיקת הפסק טהרה לפני השקיעה. אם היא יוצאת נקייה, ניתן להתחיל ולספור 7 נקיים ובלבד שעברו לפחות 4 ימים מתחילת המחזור (אם את ספרדיה) או 5 ימים (אם את אשכנזיה). הטבילה יוצאת באותו יום בשבוע בו עשית את הפסק הטהרה שיצא נקי. כלומר, אם עשית הפסק ביום שלישי, אז את מתחילה לספור ברביעי, שהוא היום הראשון של 7 הנקיים, ועד יום שלישי שהוא היום ה 7 של 7 הנקיים וטובלת בשלישי בלילה