content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שלום רב (מנהגי כלות)

שאלה

בתאריך 8/2 קיבלתי מחזור,בתאריך ו23/2 אני וארוסי קיימנו יחסי אישות ולאחר מכן לקחתי פוסטינור. לאחר מכן קיבלתי מחזור בתאריך 29/2.{אני מקבלת מחזור כל 45 יום}.בתאריך 13/8 אני מתחתנת בע"ה. השאלה שלי היא האם אני אוכל לטבול במקווה?האם יהיה לי 14 ימים נקיים.כי פוסטינור משבש את זמני המחזור ואני לא יודעת מתי אני אקבל שוב. אני ממש אודה על תשובה מהירה.

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

הוסת תחושב מעתה מה29.2. בכדי לסדר הוסת לקראת החתונה וגם להמנע מנטילת פוסטינור, ממליץ להתחיל גלולות דרך רופא הנשים שלך