content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בדיקה עם נוברינג (טהרת המשפחה)

שאלה

אשה שיש לה נוברינג, האם היא צריכה להוציא את הטבעת בכל הבדיקות של שבעה נקיים?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אין צורך להוציא את הנוברינג בכל בדיקה. יש להוציא רק בהפסק טהרה ובטבילה. לאחר מכן להחזירה למקומה.