content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תכנון תאריך חתונה (מנהגי כלות)

שאלה

ב"ה אני מיועדת להינשא בעוד כשלושה חודשים והמחזור אמור להיות שבוע לאחר החתונה, האם זה מפריע לטהרה במקווה או שזה נחשב לזמן טוב להיטבל במקווה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

קביעת חתונה כאשר המחזור אמור להגיע במועד שציינת הנו זמן מיטבי. יש מספיק זמן לטבול כהלכה ומספיק זמן ביטחון עד למחזור הבא לאחר החתונה.
מזל טוב.