content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ספירת ימי נידה (טבילת כלים)

שאלה

שלום רב, אני נשואה די טריה ולפי מה שאני הבנתי לפני ספירת שבעה ימים נקיים עליי לספור חמישה ימים מהיום הראשון של המחזור. המחזור שלי הוא במשך שלושה- ארבעה ימים, האם עליי לחכות יום נוסף לפני שאני מתחילה לספור שבעה ימים נקיים? תודה רבה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

חלק מעדות המזרח נוהגים לעשות הפסק טהרה החל מהיום הרביעי לתחילת  המחזור. חלק אחר והאשכנזים נוהגים החל מהיום החמישי למחזור, גם אם הדימום נפסק כבר קודם.