content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן המתנה לאחר.לידה עד לטבילה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

עברו כבר שלשה שבועות מא שאשתי ילדה בלידה טבעית בן . כמה זמן אנחנו צריכים עוד לחכות עד לטבילה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

עליכם לחכות שהדימום יפסק, ואז לעשות הפסק טהרה , לספור שבעה נקיים ולטבול.
אם בלידה היו תפרים , או שהמקום עדיין רגיש וכואב, ניתן לוותר על בדיקת המוך הדחוק ולבדוק קלות.
ניתן גם להפחית את מספר הבדיקות, ובלבד שתהיה בדיקה ביום הראשון וביום האחרון של שבעת הנקיים.
המון מזל טוב נחת ושמחה