content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

אשה שחפפה , בדקה וטבלה, לאחר הטבילה ניגבה שערותיה במגבת וכשהסתרקה היו מעט קשרים.. (אולי מניגוב השערות) האם יש לחזור ולטבול?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אין צורך לחזור ולטבול.