content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

'עשה לך רב' (טהרת המשפחה)

שאלה

בס"ד שלום וברכה. בתשובתך הקודמת עזרת לי מאוד, שאני יכולה לפני החתונה לסור מהלכות מסויימות של חציצה. תודה רבה. יש לי עוד שאלה כללית שתעזור לנו מאוד בבחינת 'עשה לך רב', אני מתחתנת עם תימני ומדריכת הכלות שלי אמרה שהרב שלנו הוא עובדיה יוסף (הרב של הספרדים), במחילה, הארוס שלי לא רוצה שהרב עובדיה יוסף יהיה הרב שלנו. יש רב ספציפי לעדה התימנית? או שאנחנו יכולים לבחור כל רב שנרצה? בנוסף, הרב של הארוס שלי אמר, שכל עוד אין לנו רב, נוכל לבחור רב ובכל זאת להתיר הלכות מסויימות כי אנחנו מתחזקים וישנם הלכות קשות מדי אשר נוכל (כמובן בעזרת רב) להתירן. האם הדבר מקובל? תודה רבה שוב!

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

הדבר מקובל בהחלט.
אתם יכולים לבחור רב כרצונכם וללכת לפי הנחיותיו .
משמעות 'עשה לך רב' היא ללכת בהנחית רב אחד מסוים ולא שלכל ענין תבחרו רב שתשובותיו מוצאות חן בעינכם לאותו ענין.