content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שעת טבילה (מנהגי כלות)

שאלה

שלום ביתי אמורה להתחתן בשבוע הבא ה-29.03.17 ונקבע לה ערב מקווה ליום שני ה-27.03.17 שאלתי היא: באיזו שעה היא יכולה להגיע לטבול הכי מוקדם ביום שני ה- 27.03.17 ? תודה רבה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

צאת הכוכבים ב 19.18