content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

מתי אחרי הלידה אני אמורה לטבול במקווה אם זאת בת

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מותר לטבול שבועיים אחרי הלידה, בתנאי שספרת 7 ימים נקיים.
בממוצע, הדימומים לאחר לידה נמשכים כשישה שבועות, כך שהנ"ל לא כ"כ מעשי.
עלייך לנסות לעשות הפסק טהרה שתוצאתו תהיה נקייה ולאחר מכן לספור 7 נקיים ולטבול.