content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

77 טבילות לגבר (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב איך מתבצעים הספירה של הטבילות 77 במיספר?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

שלום רב.
הרב זכאיים, אליו הופנתה השאלה, מנוע כרגע מלענות.
מצ"ב תשובת הרב כ"ץ שליט"א לשאלה דומה מאד שנשלחה בנושא:
"לצערינו הגדול עובדי עבודה זרה לא פסו מן הארץ. אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד וזה מצוי כולו בדברי השולחן ערוך. אין הלכה כזו לא במשנה ולא בגמרא ולא ברמב"ם ולא באף אחד מהפוסקים ולכן אף מקווה לא מוכן להיות שותפים לעבודה זרה המסוכנת הזו וצריך להזהיר את העם מאובות וידעונים" .