content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת גברים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום אני מעוניין לטבול בפעם הראשונה ברצוני לשמוע מה עלי לעשות או להביא ואיך מתבצע התהליך אציין שהנני חילוני והטבילה בהמלצת רב כנגד שבע המידות לאורך ימי שישי לבקשתו אשמח לשמוע אודות התהליך תודה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

שלום רב!
כיום, שאין לנו לדאבון הלב דיני טומאה וטהרה, כמו בזמן המקדש שיבנה במהרה בימינו, אין למעשה שום חובה הלכתית על גבר לטבול. (מלבד טבילה לגר, ו/או לשיטות מסויימות לענין טבילת ערב יום הכיפורים). אמת שעזרא הסופר תיקן תקנת טבילה לבעלי קרי או למשמשי מיטותיהן, טרם בואם להתפלל או ללמוד, אך גם תקנה זו בטלה מעיקר הדין, ולא נותרה אלא כהנהגה לתוספת קדושה וטהרה. כך שישנן קולות מסויימות הנהוגות, הן מבחינה טכנית בבניית ואחזקת המקוואות המיועדים לגברים, והן מבחינת ההכנה המעשית לקראת הטבילה. מה שאין כאן אצל הנשים, אשר לגביהן אותה חובה נפלאה לטהרה עדיין שרירה וקיימת. כמאז כן עתה.
אכן, חכמי הקבלה בעיקר, ואף החסידות, הפליגו בשבח הטבילה, כאמצעי ומכשיר לטהרת הלב והנפש וכהכנה מיטבית לתפילה ולימוד. וגם כהכנה לקבלת נשמה יתירה ביום השישי, (שבחינתו מידת היסוד כידוע). תוך שהם מסייגים זאת בתנאי מפורש, שהעיסוק העיקרי יהיה דווקא בטהרת הנפש, באמצעות לימוד התורה, אודותיה כתבו חז"ל שהיא מטהרת יותר מאשר טבילה, ובטהרת המעשים והמחשבות, ולא רק בהשקעה גרידא טהרה החיצונית. אחרת יהיה הדבר חלילה בגדר טובל ושרץ בידו.
וכמובן, יש להזהר שבעתיים שלא לעשות מהתפל עיקר, נפסק למשל להלכה כי מוטב להתפלל בלי טבילה, מאשר להפסיד תפילה בציבור, או שיעור תורה, וכן על זה הדרך.
הלכתית, לא נדרשות שום הכנות מיוחדות. אך אמת שאם כבר טובלים, מוטב להתכונן באמצעות מקלחת טובה ויסודית, שיש בזה גם אלמנט חשוב של הגיינה והתחשבות בזולת. ואם כי, כאמור, אין שום חובה הלכתית על גברים להזהר מחציצה, רצוי אם אפשר להשתדל, להסיר כל דבר העשוי לחצוץ חוצץ בינו לבין המים, באמצעות נקיון טוב תחת הציפורניים (או גזיזתן), ובין אצבעות הרגליים, צחצוח שיניים, ובנקיון היטב בכל שאר נקבי וקפלי הגוף כמו החוטם וכדומה. וכשטובלים יש להקפיד לטבול בשחייה קדימה כשהידיים והרגליים נפרדות זמ"ז, לא בקומה זקופה ולא בכריעה, לעצום עיניים ולהשיק שפתיים ברפיון, ולהקפיד שכל הגוף יהיה במים. אני מדגיש פעם אחר פעם שאין חובה הלכתית לגברים. לא בעצם הטבילה, ולא בהכנות המיוחדות אליה, כי אני זהיר מאוד לא להפוך הנהגת חסידות להלכה. והבא ליטהר מסייעין בידו. 
נ.ב. שכתי להוסיף כי יש להביא עימך שמפו ומגבת, אם כי ישנן מקוואות מסויימים המספקים שירותים אלו, וכדאי לבדוק מראש.
וגם כמה שקלים דמי כניסה ואחזקה.
הרב ראובן זכאים