content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

קיצור ימי דימום (טהרת המשפחה)

שאלה

כיצד ניתן לקצר את ימי הדימום לאחר הלידה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

דימום ממוצע של כ- 6 שבועות הוא בגדר הנורמה.
הקדמת ההפסק ניתן לעשות בעזרת מספר דברים:, כגון:  את יכולה להעזר באחת מהשיטות הטבעיות כגון: שיטת כיווצי הרחם ( לחיצות ) , שיטת אביבה או שיטות נוספות, ראי גם במאמר:
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=590
או באתרים המומלצים ע"י האתר.
בנוסף, התיעצי עם רב או יועצת הלכה  על כל עד שאינו נקי. פעמים רבות ניתן להתיר עדים שלמי שאינו בקיא בדבר נראים כלא תקינים ( לא צריך להמתין לעד נקי לחלוטין, צבעים רבים ניתן בקלות להתירם).
בנוסף, שכיח מאד שמקור ההפרשה אינו בדימום מתמשך מהרחם, אלא נובע מהצואר ואינו אוסר. רב או יועצת יוכלו להבחין בכך ולשלוח אותך לאבחון וטיפול מתאים.
לאשה לאחר לידה הקלות הלכתיות רבות בעניין הבדיקות, לכן את יכולה לעשות רק הפסק טהרה  – ללא מוך דחוק, בדיקה אחת בלבד ביום 1 ( למחרת ההפסק), בדיקה אחת בלבד ביום השביעי- יום הטבילה. מומלצת בדיקה נוספת במהלך  השבוע – יכולה להיות פחות עמוקה.  שימי תחתונית על התחתון בימי הנקיים.