content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במעיין חם (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לאשה לטבול במעיין חם כגון חמת גדר חמי יואב וכו. זה בנוגע לחברה שלי במקום ים בקיץ.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

מעינות אלו מאבדים את  הגדרתם כמעין כיון שהמים בהם מנוקזים לבריכות שלא לפי הכללים ההלכתיים ובנוסף המים בהם מסוננים כל העת ועל כן נחשבים  'זוחלים'.
לאור זאת, לא ניתן לטבול בהם .