content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דחיית מחזור (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, את כדורי הפרימולט נור לדחיית המחזור לפני המקווה לוקחים 14 יום מתחילת המחזור או 14 יום מסיום המחזור? אם נניח המחזור מתחיל ב22/2?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מתחילת המחזור