content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ימי פרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

יש לי מחזור לא סדיר ולכן אני מקפידה ללכת עם תחתון כהה ולא להביט על נייר הטואלט. אני עושה בדיקות רק בימי פרישה. בפעם האחרונה יצאו לי 3 ימי פרישה צמודים. ביום הראשון היתה לי הרגשה שאני מקבלת ונהגנו מנהגי פרישות. אך המשכתי לא להסתכל. בדקתי רק ביום השלישי ומצאתי הפרשה דמית. הדימומים שלי מאד קצרים. האם אני יכולה להתייחס לתחילת ספירת 5 הימים מהיום שהרגשתי ( ולא רק מיום הבדיקה)?

תשובה מאת הרב אלישיב קנוהל

אם אסרתם עצמכם כבר מהיום הראשון, ניתן להחשיבו כיום ראשון לראיה אעפ"י שלא ממש ראית.