content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שכחתי בדיקה (טהרת המשפחה)

שאלה

שכחתי ביום הראשון לשבעה נקיים לעשות את שתי הבדיקות. האם יש לחשב מחדש 7 נקיים מהיום השני? האם צריך שוב הפסק טהרה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אין צורך בהפסק טהרה נוסף, אלא שיש להתחיל את ספירת 7 הנקיים ביום בו עשית בדיקה ויצאה תקינה. כלומר לחשב 7 נקיים מהיום השני