content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שכחתי בדיקה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני כלה ושכחתי לעשות בדיקה ביום הרבעי עשיתי רק בדיקה בבוקר ולפני השקיעה שכחתי...ועשיתי הפסק טהרה ביום שישי. כל יום אני עושה 2 בדיקות אחת בערב ואחת בבוקר

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

הבדיקות החשובות בספירה הן הפסק טהרה, בדיקה אחת למחרת ביום ה1 לנקיים ובדיקה אחת ביום השביעי – יום הטבילה. שאר הבדיקות הן חשובות אך אינן מעכבות את הספירה .