content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

7 ימים נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם ישנה חובה לשמור ולספור 7 ימים נקיים גם כשנוטלים גלולות? הרי זה 99 % שלא יהיו כתמים ולא יהיה דימום! לפי המעט שביררתי בנושא מנשים אחרות שנוטלות גלולות אין שום היתר בנושא.. אפשר להבין למה? תודה רבה מראש

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

לנטילת גלולות אין כל קשר להקפדה על ספירת שבע ימים נקיים.
ספירה זו אינה קשורה כלל לחשש מראית כתמים ואדרבה ראית כתמים אינה מפסיקה בהכרח את הספירה.
ספירה זו קשורה לתקנה שתיקנו ושהפכה להיות הלכה פסוקה כבר מימי חז"ל טרם כתיבת הגמרא.  הלכה זו מקובלת על כל הפוסקים מהאמוראים ועד אחרוני האחרונים בני זמננו.  
הקפדה זו קשורה לקושי שהבחנה בין דם נדה לדם זבה ואינה קשורה לדיני כתמים כלל ועיקר.

ההקפדה על 7 נקיים היא חלק מההקפדה על כלל הלכות נדה. דיניה זהים לדינים הנהוגים בימי המחזור ועל כן אין להקל בה כלל.