content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

עונה בינונית – בתקופת כדורים (טהרת המשפחה)

שאלה

אני לוקחת מזה תקופה כדורים למניעה, והם אכן עושים את פעולתם בצורה טובה, כמו שעון, ברצוני לברר, האם אכן אני צריכה להקפיד על כל הבדיקות הנצרכות מידי חודש, כגון עונת חודש, וכן גם על עונה בינונית, כי לכאורה הכל תלוי בכדורים, כפי שהוכח, ולא בשום דבר אחר? או שאולי כיון שכך הוא הדין, הוא אינו משתנה. אשמח לתשובה, ואם אפשר מפורטת. אבקש לא לפרסם שום פרט. תודה!

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

קביעות הלכתית נקבעת על פי תופעה שחוזרת על עצמה 3 פעמים רצופות.
אשה שקובעת קביעות על פי גלולות 3 פעמים רצופות שומרת דיני פרישה לפי העונה הצפויה ביחס להפסקת הגלולות. לדוגמה אם קיבלה וסת 3 ימים לאחר הפסקת הגלולות בשעות היום , עליה לפרוש 3 ימים לאחר שהפסיקה את הגלולות בשעות היום.
כל עוד לא נקבעה הקביעות על פי הגלולות ואינה בעלת וסת קבועה על פי הגדרות ההלכה עליה לפרוש גם בוסת החודש, גם בעונה בינונית וגם בוסת ההפלגה.