content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה לפני חתונה (מנהגי כלות)

שאלה

שלום , האם ישנה בעיה לטבול במקווה לפני החתונה יומיים לפני ? שאלה נוספת - האם ישנה בעיה עם תוספות שיער וציפורניים מלאכותיות בטבילה ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

כלה רשאית לטבול מספר ימים לפני החופה ,
אך עליה לבדוק בכל יום מיום הטבילה עד לחופה שלא ראתה דם חימוד.
אבקש לציין כי תנאי נוסף לטבילה המוקדמת הוא,
שעליך לודא שעד לטבילה יחלפו 7 ימים 'נקיים' מלאים מאז 'הפסק הטהרה' .
לכתחילה נהגו בנות ישראל לגזור את ציפורניהן ושאריות העור הבולט סביב לציפורן לפני הטבילה
וכמו כן  ולהסיר כל שאריות לק.
יחד עם זאת, ציפורניים העשויות לנוי, בדיעבד, אינן מהוות חציצה כיון שאינן מכסות רב גוף, אין מקפידים עליהן והן מודבקות לזמן רב ( למעלה מחודש).
אף המגדלת את ציפורניה ו/ או נוהגת למשוח עליהן לק, לכתחילה –  תסיר את הלק, אך בדיעבד, יכולה לטבול עם לק ובלבד שהלק 'שלם' ומשוח היטב על על הציפורן.
בכל המקרים יש להקפיד לנקות היטב מתחת לציפורניים.
תוספות שיער יוצרות "קשרים" קטנטנים וחציצות קטנות על השיער.
בנוסף, יש חשיבות לשטח התוספת על הראש.
קשה מאד להתירן הלכתית בגלל בעיות הלכתיות מרובות בנושא של חציצה.
לכן עדיף מלכתחילה שלא לעשות שזירה זו  לפני הטבילה.