content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תשמיש אחרי טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

אבקש לדעת האם ישנה הלכה של חובת תשמיש בליל הטבילה. ואם לא רוצים לעשות שום דבר בערב זה,מה עושים? (מסיבה של ריב או פשוט כי לא רוצים)

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מטרת הטבילה היא 'הכשר מצוה' – לקיום תשמיש. מרגע שאשה טבלה היא מותרת לבעלה בכל עת עד שתאסר שנית ע"י מחזור וכו'. מומלץ ורצוי לשמש בערב הטבילה , כך גם מתקדמים בנושא של שלום הבית
אך אם שניכם מסכימים לדחות את התשמיש, אתם רשאים לעשות כן.