content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כשאין בלנית (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לבעלי להיות בלן שלי, כשאין בלנית ? בהנחה וברשותי מפתחות המקווה ביישוב.

תשובה מאת

בימים בהם בני הזוג, אסורים בקשר גופני, על פי ההלכה הם צריכים להקפיד על 'צניעות' בניהם. כמובן, שטבילה במקווה, איננה נחשבת ל'צניעות'. לכן הדבר צריך להיות אסור. אולם מכיוון שמיד עם העליה מהמקווה בני הזוג מותרים בקשר גופני, אז במקרה הצורך (כגון: שאין בלנית אחרת או כאשר לאשה מאוד מאוד לא נוח לטבול באמצעות בלנית) ניתן לטבול עם הבעל במקום בלנית