content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן הפסק טהרה ומוך דחוק (טהרת המשפחה)

שאלה

אתמול בשעה 17:25 עשיתי בדיקת הפסק טהרה ומיד אח"כ מוך דחוק. שתי הבדיקות יצאו בסדר? שכחתי לעשות לפני השקיעה. האם זה בסדר?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

מכיון שכבר עבר  זמן בין השמשות  הבדיקות נחשבות ליום המחרת.