content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה עם סיכות דיקור סיני (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אפשר לטבול במקוה עם סיכות של דיקור סיני לדיאטה. יש עליהן מדבקות שאי אפשר להסירן.

תשובה מאת

אפשר לטבול עם סיכות הדיקור.