content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ימי פרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וברכה אשמח עם תוכל לחשב לי ימי הפרישה אני צריכה הפלגה ובינוני היה לי וסת בתאריך כה תשרי ווסת שני יט חשון בכ'ה קיבלתי בצהריים וביט' בלילה . תודה רבה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

עונה בינונית ביט כסלו בלילה. כמו ביט בחשון. (מתאחד עם עונת הפרישה של יום בחודש)
הפלגה: י"ט בלילה, אם הכוונה לאור לי"ט, כלומר מוצאי י"ח, אז הפרישה היא ב י"ג בכסלו ביום.
                            אם הכוונה למוצאי י"ט, אז הפרישה היא ב ט"ו בכסלו ביום