content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני סטודנטית ואני לומדת מחוץ לעיר מגוריי... בשעה שבה צריכה להתבצע בדיקת הפסק טהרה/שבעה נקיים אני נמצאת בנסיעה!! מה עלי לעשות? אין באפשרותי לבצע את הבדיקות בזמנן!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

תעשי את הפסק הטהרה בשעה המאוחרת ביותר בה את כן יכולה לעשות.
אשה יוצאת  ידי חובת הפסק טהרה בדיעבד,גם אם בדקה בבוקר או בצהריים.
על כל פנים השתדלי לבדוק שוב סמוך לשקיעה אם הדבר יתאפשר. אם לא – הבדיקה הקודמת עלתה לך.
לגבי בדיקות 7 הימים הנקיים, בדיקה פעם ביום, בכל שעה משעות היום, היא מצוינת. מלכתחילה יש לבדוק פעמיים ביום, בדיעבד – בדיקה אחת ביום הראשון ואחת בשביעי , מספיקות.
כך, שבדיקה אחת ביום, מספיקה לכולי עלמא.