content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה עם פירסינג (טהרת המשפחה)

שאלה

נאמר לי שלטבילה עלי להגיע ללא תכשיטים. יש לי פירסינג באוזן שאינו יורד, האם זה מהווה בעיה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם אינך יכולה להוריד את הפירסינג בשום אופן, והוא קבוע לזמן ארוך, את יכולה להשאיר אותו לטבילה.
עליך לנקות היטב את כל האזור סביב הפירסינג כדי שלא ישאר שום לכלוך. כשאת בתוך בריכת הטבילה, הרטיבי במי המקוה וסובבי את הפירסינג או הזיזי אותו כפי יכולתך כך שהמים יבואו במגע עם העור.