content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מתי לבדוק? ומתי לטבול? (טהרת המשפחה)

שאלה

יום שבת נראו אצלי סימני ווסת שנמשכו כך עד יום רביעי, היום יום חמישי האם היום אני צריכה לבצע הפסק טהרה? ומהיום או מחר לספור 7 נקיים? תודה מראש.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

במידה ופסק הדימום, יום רביעי הוא היום החמישי לתחילת ראית הוסת ובו יכולה לעשות 'הפסק טהרה' – לפני השקיעה. במידה והדימום טרם פסק, תעשה הפסק טהרה ביום שיפסק – לפני השקיעה.
היום הראשון נספר ממחרת ההפסק. הטבילה תהיה, שבוע לאחר מכן לאחר השקיעה.
במידה והפסק היה ביום רביעי- לפני השקיעה, הטבילה תהיה ביום רביעי בשבוע שלאחריו – אחרי השקיעה וכן הלאה.