content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מספר הטבילות (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אפשר לשנות את מספר הפעמים של הטבילה?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

הטבילה הראשונה היא לבדה עיקר המצוה. כל השאר נובעות ממנהגים ואף מוגדרות כפחות ממנהג. כל הוספה או הפחתה אינה גורעת ואינה מוסיפה ואין לה כל משמעות הלכתית. (כשם שאין כל משמעות לאורך הזמן שאשה שוהה מתחת למים) על כן תוכלי לשנות ולטבול מספר פעמים כרצונך.