content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מיקווה (שבתות ומועדים)

שאלה

האם זה סגולה לנשים ללכת למיקווה בלילה לפני כיפור?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

יש נשים הנוהגות לטבול בערב יום כיפור, כמו גברים הנוהגים לטבול בערב ראש השנה ובערב יום כיפור.
הטבילה מסייעת להרגשת הטהרה והקדושה, המתאימה מאד ליום הכיפורים