content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאחר הריון (הריון, לידה והנקה)

שאלה

נולד לנו בן לפני 6 שבועות. היום הייתי אמורה ללכת לטבול, אבל ראיתי שיש לי מעט הפרשות בהירות. איני חושבת שזה דם אך איני בטוחה. הייתי אצל הרופא שאמר שהכל תקין. האם עליי לספור מהתחלה ולא לטבול היום?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הפרשות בהירות אינן מטמאות. רק הפרשות אדומות, ורודות וגוון מסוים של חום כהה
תלוי גם בגודלן של ההפרשות (רק מעל קוטר של 19מ"מ, מטבע של 1 ש"ח- מטמא), על מה ראית את ההפרשות (ניר טואלט או תחתונית לא מטמאים)
אם את מסופקת, אל תתחילי לספור מהתחלה, לפני שאת  מראה את ההפרשות לרב פוסק. לעיתים קרובות אנו מחמירות על עצמנו יותר מאשר הרבנים.