content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

יחסי מין בעשרת ימי תשובה (שבתות ומועדים)

שאלה

האם מותר לקיים יחסי מין בעשרת ימי תשובה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מותר בכל עשרת ימי תשובה, חוץ מביום הכיפורים. ביום כיפור ישנם 5  עינויים  ואחד מהם הוא תשמיש המיטה, שפירושו קיום יחסי מין.