content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

5 ימי וסת (טהרת המשפחה)

שאלה

בדרך כלל יש לי דימום קל 7 ימים עכשיו כבר יום 5 נראה נקי (מחר היום החמישי) האם בכל זאת עלי לספור 7 ימים או לספור 7 נקיים מהיום שהבדיקה נקייה גם אם זה 5 ימי דמים? הבהרה השאלה לגבי ימי הדימום לא ימי ספירת הנקיים שזה ברור 7

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לגבי ימי הדימום, הם חייבים להיות 4 לפי הספרדים וחמישה לפי האשכנזים. לא שבעה!. לכן, אם את ספרדיה, ונוהגת לפי הרב עובדיה זצ"ל, את יכולה לנסות לעשות בדיקת הפסק טהרה כבר בסוף היום הרביעי, ואם הבדיקה תקינה, להתחיל לספור את שבעת הנקיים מהיום החמישי לתחילת המחזור. אם את אשכנזיה, הרי שרק ביום החמישי, לקראת שקיעה את יכולה לנסות לבדוק בדיקת טהרה.