content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

יום שביעי (טהרת המשפחה)

שאלה

האם ביום הפסק טהרה זו הבדיקה הראשונה?או למחרת. האם לפני הטבילה צריך לבדוק שוב.לפני שקיעה.זה המספר 7 .או מספיק ערב לפני זה ה7 ולא צריך לפני הטבילה. תודה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בדיקת הפסק הטהרהף מעבירה אותך ממצב של טומאה למצב של פוטנציאלית לטהרה, ובדיקת היום הראשון היא למחרת בדיקת הפסק הטהרה. ביום השביעי, שהוא יום הטבילה, יש לבדוק לפחות בדיקה אחת בין הזריחה לבין השקיעה. כלומר, במהלך כל היום. לא חייבת לבדוק ממש לפני הטבילה, והבדיקה בערב הקודם לא מספיקה.(בכלל לא כדאי לבדוק בשעות הערב)