content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה לאחר לידה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

שלום ברצוני לדעת כמה זמן לאחר הלידה צריך ללכת לטבול במקווה? האם יש הבדל בין אם נולד בן או בת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אשה לאחר לידה, ממתינה עד שנפסק הדימום, ( בד"כ 4-6 שבועות לאחר לידה ),בודקת 'הפסק טהרה', סופרת שבעה נקיים וטובלת.
עניין ההבדל המובא במקורות בין לידת בן או בת קשור לטבילה לצורך הקרבת קורבן בבית המקדש ולא קשור לטבילה בת ימינו.