content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

יחסי אישות (שבתות ומועדים)

שאלה

האם מותר לקיים יחסיי אישות בראש השנה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כן, ואם זה ליל הטבילה אז זו מצווה כמו בכל ליל טבילה.
יש רק 2 ימים בהם אסור לקיים יחסי אישות, יום הכיפורים ותשעה באב
יש מספר ימים בשנה בהם מידת חסידות היא להימנע מלקיים יחסי אישות, בין ימים אלה ר"ה, ליל הסדר, ליל שבועות, הושענא רבא שמיני עצרת ותעניות ציבור , וזאת בתנאי שקיימו מצוות פרו ורבו (בן ובת) ובתנאי שהאישה מסכימה לכך,  בד"כ יחידי סגולה מתאימים לנוהגי מנהג חסידות
שנה טובה