content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שמירת טהרה חלקית (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, אני רק עכשיו מתחילה עם בעלי לשמור טהרה, כיוון שהוא לא ממש מקבל את כל העניין לגמרי מה שאנו שומרים זה לא לקיים יחסי מין בזמן מחזור ושבעה ימים אחריו אבל מעבר לכך לא שומרים נגיעה, כלומר חיבוק נשיקה קטנה לא מעבר לכך, אני לא יכולה פתאום לבוא ולהגיד לו שאסור בכלל כי הוא לא יקבל את זה וייבהל ושנינו מאוד חילונים אם כי אני מאמינה באלוהים בדרכי שלי כמובן, האם זה ממש בעייתי השמירה החלקית הזאת או שזה עדיף על אי שמירה בכלל

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כל ההתחלות קשות וכל הכבוד על כל מה שאת מצליחה לעשות. לכל אחד הקצב שלו  בעבודת הבורא , ונכון את עושה שאת מתאימה את עצמך לקצב של בעלך.
ודאי שהשמירה הזו עדיפה על אי שמירה כלל,!
ויהי רצון שבזכות רצונך והתמדתך תזכי בעתיד, בע"ה, להתקדם עוד ועוד במצוה חשובה זו.
שנה טובה