content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בים לפני החתונה (מנהגי כלות)

שאלה

אני מתחתנת ב30/8 האם ניתן לטבול בים במקום במקווה וממי מקבלים אישור במידה והדבר אפשרי.

תשובה מאת

שלום ומזל-טוב

באופן עקרוני, הים כשר לטבילה.  אולם בגלל חששות לכשרות הטבילה, נקבע שאין טובלים לכתחילה בים.
החחשות הם:
א. בושה-  הטבילה צריכה להעשות, ללא בגדים. הים איננו מקום סגור, צריך למצא מקום צנוע. בנסף יש חשש, שבגלל הלחץ, שיעברו אנשים לא תהיה הקפדה ע כל הדברים הנדרשים בטבילה.
ב. חציצה- הטבילה צריכה להעשות ללא דבר, שנמצא על הגוף. בים יש חשש של זפת הנדבקת לרגל, ולא שמים לב.
ג. קרקעית הים- צריך שהטבילה תהיה כל הגוף במים, ושכפות הרגליים לא תהיינה שקועות בקרקעית.
ד. כל הגוף במים- על פי הדין, כל הגוף צריך להיות במים כולל השער. כדי לוודא, שהדבר אכן מתקיים, נמצאת 'הבלנית' במקווה, ומוודאה שכל הגוף והשער במים. בים אין בלנית, ובנוסף הטבילה צריכה להעשות בלילה, וגם אם יש מי שמשגיח על הטבילה, קשה לראות שכל השער במים. 
לאור כל החששות האלה, עדיף שלא לטבול בים, אם יש צורך מיוחד כגון: שאין מקווה בסביבה ניתן לטבול בים, תוך הקפדה על כל הכללים, שכתבנו.
מבחינה רשמית- אין מי שיתן אישור על הטבילה בים.
הערת העורכת:
תוכלי למצוא חומר נוסף על ההגבלות ודרך הטבילה בים באתר:
https://www.mikve.net/content.asp?pageid=24