content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הקדמת טבילת כלה (מנהגי כלות)

שאלה

האם כלה יכולה לעשות מקווה 72 שעות לפני האירוע?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

כלה רשאית לטבול מספר ימים לפני החופה ,
אך עליה לבדוק בכל יום מיום הטבילה עד לחופה שלא ראתה דם חימוד.