content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בערב כיפור (שבתות ומועדים)

שאלה

האם אפשרי לאישה לטבול בערב כיפור? או שאפשרי לחכות עוד יום? מציינת שזה לטהרה ולא לתשובה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לא ניתן לטבול ביום כיפור בכלל. יום כיפור אסור בתשמיש המיטה ולכן עלייך לטבול במוצאי יום כיפור. הטבילה ביום היא אכן למטרת תשובה והיטהרות פנימית