content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לפני הזמן בערב שבת (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום אני נמצאת בחו"ל ומועד הטבילה שלי הוא בערב שבת אני נמצאת במרחק רב ממקווה מסודר (8 שעות נסיעה) והאפשרות העומדת בפני היא מעיין מה עלי לעשות ואף יותר חשוב מתי עלי לטבול שכן איני יכולה להגיע בשבת למעיין משום תחום שבת וטלטול.

תשובה מאת הרב אלישיב קנוהל

ראשית, חשוב לבדוק שהמעין לא ממלא מי בריכה בצינור, אחרת ישנה בעיתיות לטבול בו.
את יכולה לטבול במעיין ביום ששי סמוך ככל שניתן לכניסת השבת ( כך שתספיקי לחזור ברכב). אם אשה יכולה להתלוות אליך זה עדיף. אם לא טבלי עמוק והקפידי שכל השיער יהיה מכוסה היטב במים.
יש להקפיד שלא תתראי עם בעלך עד  צאת הכוכבים ובמידה ובין השמשות ארוך מאד לכל הפחות יש להקפיד שלא תתייחדו.
שבת שלום.