content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דבק לאיחוי חתך שדבוק לשער (טהרת המשפחה)

שאלה

לאחר ששימשנו- שמתי לב שאשתי טבלה עם דבק ששמו לה על חתך עמוק במקום תפרים. הדבק כבר נפרד מהעור שהתאחה במקום, ועדיין דבוק לשיער ולא ניתן להורידו מהשיער. האם צריך לגזור את השיער עם הדבק (מדובר בחלק משמעותי מבחינת המראה) ולטבול שוב?

תשובה מאת הרב יעקב ורהפטיג, נשמת

לא ניתן להגיד שיש כאן מיעוט שאינה מקפדת ולכן יש להסיר את שארית הדבק ( נסו למשוך את הדבק ע"י הציפורניים)  ולטבול שוב. ( אינה צריכה להמתין להפסק מחדש או 7 נקיים, יכולה לטבול מיד).