content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה וטקס חינה (מנהגי כלות)

שאלה

האם ניתן לערוך טקס חינה (בו אפגוש בחתן) מיד לאחר הטבילה במקווה?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

מנהג האשכנזים, שהחתן והכלה אינם נפגשים שבוע קודם החתונה, על מנת למנוע תקלות בתהליך טהרת הכלה. ולאחרונה אף נתפשט המנהג בקרב הספרדים. ויש שבירכו על כך (ילקו"י חופה וקידושין) אך אין איסור בדבר. מה גם שהחשש רחוק הוא, שהרי כבר ראתה את חתנה עד אז, ואין כל כך חימוד, ובפרט אם היא נוטלת גלולות. לכן במקום הצורך תוכלו להיפגש. אמנם יש להשמר כמו עד עתה, וביתר שאת, מנגיעה, וכל שכן מענייני חיבה (כי כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, אף אם טבלה. וגם מהחשש הנ"ל) כדי  שבעזהי"ת תכנסו לחופה בקדושה ובטהרה. מזל טוב.