content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

אי גילוח לפני מקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום. אני ספרדייה, בד"כ לפני כל טבילה אני מגלחת את שיער בית השחי והערווה. כרגע אני עושה טיפולי הסרת שיער בלייזר והרופאה אמרה לי לא לגלח בין הטיפולים כי כך הטיפולים לא אפקטיביים כלל (עד עתה גילחתי בין הטיפולים...), יש הפרשים של מס' חודשים בין טיפול לטיפול. מה עליי לעשות? האם מותר לא לגלח? ואם כן, האם צריך התרת נדרים? (לא אמרתי בפירוש "בלי נדר" אך היתה כוונה כזו...). אגב,בדיני טהרה אני פוסקת ע"פ הרב עובדיה יוסף. תודה רבה!!

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

תשובה: בנות ספרד נהגו להסיר שיער הער', אמנם כבר כתב הגר"ע יוסף שהמנהג עתה נשתנה ורבות בנות אינן מסירות, וכשבני הזוג אינם מקפידים, ורוצה לשנות מנהגה תעשה התרת נדרים. (ואם החליטה מיד כשנישאת שלא להסיר אינה צריכה התרת נדרים, אף אם אימה נהגה כך). אולם שאלתך מעניינת מאוד. ואסביר: במקרה שלך, היית מסירה עד עתה מטעמי אסתטיקה או מהקפדה שלך או של בעלך אם כן איפוא מה תועיל התרת נדרים, והלא את "מקפידה" על נוכחות השיער, וזו סיבה שיחשב לכאורה חציצה. ובפרט, שגם ההימנעות מההסרה אינה נובעת מכך שכבר אינך מקפידה, בדיוק להיפך, את מקפידה, ואפילו מאוד, לכן בחרת להסירו בטיפול לייזר, וההימנעות לא באה אלא להבטיח את הצלחת הטיפול. מכל מקום לענ"ד, באופן כזה שההסרה עלולה לפגוע בטיפול (אגב, כדאי לבדוק, זה נשמע קצת מוגזם), אם כן יש להחשיבך כמקפידה ש"לא להסיר" את השיער, (ומצינו קולא מעין זו לגבי חציצה רפואית וכדומה, ואכמ"ל) ומהראוי שאת ובעלך תחליטו שמכאן ולהבא אינכם מקפידים על אי ההסרה גם אם המצב יארך כמה חודשים. כמו כן הגם שאינך מבקשת לבטל המנהג לגמרי, רק לזמן קצוב, והיה מקום לומר שאין צורך בהתרת נדרים, אף על פי כן רצוי מאוד לעשות התרת נדרים. כדאי על כל פנים לגזור את ראשי השערות ולקצרן, (במידה ואין זה מזיק לטיפול). וככל אשה שאינה מסירה את השיער, חובתך לחפוף לסרק או להפריד בידיים את השערות הללו קודם הטבילה.