content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

לספור 7 נקיים (שבתות ומועדים)

שאלה

אם אני רוצה לטבול במוצאי שבת במקווה ואני רוצה לספור 7 נקיים ,מתי יש לבצע את הבדיקה של הפסק טהרה,האם ניתן לעשות את זה כמו בכל יום לפני השקיעה, אפילו שמדובר בשבת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

מועד הטבילה נקבע לפי מועד הפסק הטהרה ולא הפוך. לפיכך, אם תעשי הפסק בשבת תוכלי לטבול במוצ"ש.
את הפסק הטהרה ניתן לבצע בכל יום גם בשבת ואף ביום כיפור ותשעה באב.
יש לבצע את הבדיקה לפני השקיעה ובלבד שהיא תהיה לכל המוקדם החל מהיום החמישי למחזור.