content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בים (טהרת המשפחה)

שאלה

שואלת אני אם אני רוצה לטבול בים מה עלי לעשות? ב ומהי הברכה והתפילה שעלי לומר? אם אפשר לכתוב לי את נוסח הברכה והתפילה שאותה אני צריכה לומר לאחר שטבלתי לתשובתכם המהיר אודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הטבילה בים אינה מומלצת מלכתחילה אך אפשרית.
תוכלי לקבל פרטים נוספים על דרך הטבילה בים באתר:
 https://www.mikve.net/content.asp?pageid=24
הברכה כמקובל: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה".