content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שיעורים (טהרת המשפחה)

שאלה

מעונינים ליסד שיעור בטהרת המשפחה במרום הגליל 1.שם של רבנית 2.כמה זה עולה 3רעיונות

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

פני להתיעצות עם אלישבע  מירוויס מצפת
050-8754938
אמרי לה שאני הפניתי אותך.

את לא חייבת רבנית אחת אלא יכולה לשלב מספר נושאים בתחום.
לדוגמא: רב או רבנית שיעבירו את הנושא ההלכתי.
משהו שידבר על זוגיות, אישות  אלימות במשפחה ועוד.
אני מוכנה להגיע לשעור או שניים בנושא בודקת טהרה וההיבט הרוחני של הטבילה.